Untis 2024

Johannes-Kepler-Gymnasium   D-71263 Weil der Stadt
Stundenplan 2023/2024    Stand: 17.05.2024 16:17

17.5.2024 Freitag, Woche B
Nachrichten zum Tag
Betroffene Klassen 5a, 5b, 5c, 6a, 6d, 7a, 7b, 7c, 7d, 8a, 8b, 8d, 9a, 9b, 9c, 9d, 10a, 10b, 10c, J1, J2, AG

Klasse(n)StundeFachRaum(Lehrer)Text
5a3SpoSp 3→R 17KU→KR 
5a4Spo→MuSp 3→Mu 2KU→RT 
5a5MuMu 2→R 106/107RT→ZT 
5a6Mu---RTBetreuung nutzen (Treffpunkt am Sekretariat)
5b1 - 2D---HMBetreuung nutzen (Treffpunkt am Sekretariat)
5b3Lions→ER 25HM→DK 
5b5MBcom 1→BiÜZN→SÖGesamte Klasse BNT
5b6MBcom 1→BiÜZN→SÖGesamte Klasse BNT
5c1E→GeoR 105JA 
5c2E→GeoR 105JA 
5c5 - 6D---HMBetreuung nutzen (Treffpunkt am Sekretariat)
6a5GeoR 102→R 106/107DN→ZT 
6d5LionsR 104→com 1RS 
7a, 7b, 7d, 7c1 - 2L---FRBetreuung nutzen (Treffpunkt am Sekretariat)
7a5BKZs 1RE→WBBesuch Klösterle
7a6BKZs 1RE→WB 
7b, 7d1 - 2F---NEBetreuung nutzen (Treffpunkt am Sekretariat)
7b, 7c3Spo mSp 1→R 106/107DA→SA 
7b, 7c4Spo mSp 1→Sp 2DA→KÖ 
7b5 - 6MR 17MI→HT 
8a3 - 4MR 15→R 15, com 2HR→MÜ 
8b4ER 102BL→HT 
8b5MR 15→R 15, com 2HR→DR 
8b6---R 15→---HRBetreuung nutzen (Treffpunkt am Sekretariat)
8d1 - 2MR 301→R 301, com 1KN 
9a, 9c3MR 18→R 106/107MI→SAAufgaben bearbeiten
9a, 9c4MR 18→R 106/107MI→SA 
9a, 9d6F---NE 
9b1 - 2BKZs 1→---RE 
9b5BioChS→R 301VU→JA 
9d5ER 306→R 304BL→KÜ 
10a1 - 2Spo m---DA 
10a1 - 2Spo w---KU 
10b, 10c5 - 6LR 32→R 35FR→FD 
J11 - 23chm2---VU 
J113spa1---BLAufgaben in Moodle
J123spa1---BL 
J153d1---OP 
J21 - 25D1---GL 
J2, J13 - 45L1---FR 
J23 - 45Bio1---VU 
J25 - 65Spo1---DA 
J252spo1Sp 2→R 33BA 
J252spo3Sp 3→R 33 
J262spo1Sp 2→R 106/107BA 
J262spo3Sp 3→com 1 
J2, J17 - 85L1---FR 
AG7 - 8Robo---TI 

B B G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e

Untis Stundenplan Software